Aqromühəndislik ixtisası

Aqromühəndislik ixtisası

Aqromühəndislik ixtisası

İxtisasın təsviri

  Aqromühəndislik  də  digər mühəndislik sahələri  kimi avadanlıq və texnologiyalarla bağlı sahədir. Aqromühəndislər elmi-tədqiqat, istehsalat və texnoloji, eləcə də təşkilati və idarəetmə sahəsində işləyə bilər. Bu mühəndislər kənd təsərrüfatının və istehsalın səmərəliliyinə təsir edən texniki problemləri həll edirlər. Onlar kənd təsərrüfatı,meşə təsərrüfatı, akvakultura və bioyanacaq kimi müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşa bilərlər. Bioloji elmlər və texnologiya sahəsindəki biliklərini enerji təchizatı, kənd təsərrüfatı texnikası, suvarma, çirklənmə problemləri, bina strukturları qida sənayesi, torpaq və suyun qorunması və daha çoxunu yaxşılaşdırmaq üçün birləşdirirlər.

  Əkinçi mühəndis kənd təsərrüfatı problemlərini həll etmək üçün kənd təsərrüfatı quruluşlarını, maşınlarını, avadanlıqlarını və proseslərini dizayn etmək üçün mühəndislik texnologiyası biliklərininin tətbiq edilməsinə cavabdehdir. Çox vaxt qeyri-standart şəraitlərdə problemi yerindəcə həll etməli olurlar. İş proseslərini avtomatlaşdırmaq üçün yeni texnologiyalar tətbiq edən, xüsusi avadanlıq quraşdıran, tənzimləyən və saxlayan, habelə işçilərə istifadə etməyi öyrədən aqromühəndislərdir. Sahə fizika, biologiya, əmək və əkinçilik və mühəndisliklə maraqlananlar üçün uyğundur.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri nələrdir)

 • ➝ Maşın istehsalına nəzarət;
 • ➝ Geniş tədqiqat və inkişaf işlərinin aparılması;
 • ➝ Torpaq və suyun qorunması üsullarının işlənib hazırlanması;
 • ➝ Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və qorunması işinin yaxşılaşdırılması;
 • ➝ İnkişafın hər mərhələsi üçün funksional tələblərin müəyyənləşdirilməsi;
 • ➝ Maya dəyərinin öyrənilməsi;
 • ➝ Etibarlılıq və təhlükəsizlik;
 • ➝ Dizayn səmərəliliyinin və zəruri hallarda dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi;
 • ➝ Lazım olduqda performans yeniləməsini planlaşdırmaq;
 • ➝ Dizayn edilmiş sistemlərin daha uzun müddət etibarlı işləməsini təmin etmək;
 • ➝ Məhsula əlavə dəyər verən məhsulların inkişafı.

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar(kompentasiyalar)

  Analitik bacarıqlar – Kənd təsərrüfatı mühəndisləri işçilərin,məhsulların,heyvanların,maşın və avadanlıqların və ətraf mühitin daxil olduğu mürəkkəb sistemlərin ehtiyaclarını təhlil etməlidirlər.
Ünsiyyət bacarıqları – Kənd təsərrüfatı mühəndisləri işçilərin və layihə üzərində işləyən digər şəxslərin ehtiyaclarını başa düşməlidirlər.Bundan əlavə,sistemlər və işlədikləri problemlərin həlli barədə düşüncələrini bildirməlidirlər.
Riyazi bacarıqlar – Kənd təsərrüfatı mühəndisləri hesablama,triqonometriya və digər inkişaf etmiş riyazi fənnləri təhlil etmək, dizayn etmək və problemlərini həll etmək üçün istifadə edirlər.
Problem həlletmə bacarığı – Kənd təsərrüfatı mühəndislərinin əsas rolu kənd təsərrüfatı istehsalında yaranan problemləri həll etməkdir. Məqsədlər daha təhlükəsiz avadanlıqların inkişafını da əhatə edə bilər. Bu problemləri həll etmək üçün kənd təsərrüfatı mühəndisləri mühəndislik prinsiplərini yaradıcı şəkildə tətbiq etməlidirlər.
Detallara qarşı dəqiqlik;
İşə metodiki yanaşma;
Mövcud resurslardan səmərəli istifadə bacarığı;
Mühəndislik bacarıqları;
Müşahidə bacarığı.

 Bu ixtisasa harada sahiblənmək olar(universitet və ya kurs adaları)

 • ➝ Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Lənkəran Dövlət Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Təhsil müəssisələrində ;
 • ➝ Məktəb və universitetlərdə;
 • ➝ Elmi müəssisələrdə;
 • ➝ Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrdə.
 • ➝ Mühəndis konstruktor;
 • ➝ İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə mühəndis;
 • ➝ Kənd Təsərrüfatı avadanlığı və texnikasının sınağı üzrə mühəndis;
 • ➝ Kənd Təsərrüfatı sahəsi üzrə elmi işçi;
 • ➝ Kənd Təsərrüfatı sahəsində məsləhətçi;
 • ➝ Kənd Təsərrüfatı üzrə müəllim.

İxtisasın gələcəyi

  Proqnoza görə növbəti on ildə kənd təsərrüfatı mühəndislərinin məşğulluğu bütün peşələr üçün orta hesabla təxminən 5% artacaq. Kənd təsərrüfatı istehsal sistemlərinin səmərəliliyini artırmaq və ətraf mühitə dəyən ziyanı azaltmaq ehtiyacı bu sahə üzrə işçilərə tələbi dəstəkləməlidir.

  Kənd təsərrüfatı mühəndisləri çalışdıqları layihələrin çeşidini genişləndirirlər. Layihənin bu fəaliyyətə tələbat gətirəcək yeni sahələrindən bəziləri alternativ enerji mənbələri və bioyanacaq, suvarma, çiləmə və yığım üçün dəqiq və avtomatlaşdırılmış kənd təsərrüfatı texnologiyaları və daha da önəmlisi gələcək tədqiqatları dəstəkləmək üçün kosmosda qidanın əldə olunma yollarının inkişafıdır.

  Suvarma, anbar və işçi təhlükəsizliyi sistemləri kimi ənənəvi kənd təsrrüfatı mühəndisliyi layihələri üçün yeni,daha səmərəli layihələr də bu işçilərə olan tələbatı dəstəkləyəcəkdir. Dünyada əhali artımı və daha güclü qlobal rəqabət daha səmərəli istehsal vasitələri tapmaq üçün fermerlərə təzyiq göstərməyə davam edəcək və bunun üçün kənd təsərrüfatı mühəndislərinə ehtiyac daha da artacaqdır.

Əmək haqqı

  Əmək Statistikası Bürosunun(BLS) məlumatına görə, kənd təsərrüfatı mühəndisləri üçün orta illik əmək haqqı 74,780 dollardır,  bu sahə üzrə 10% mühəndis isə illik  47,280 dollardan az qazanır. Ən yüksək 10% isə 114,880 dollardan çox qazanc əldə edir. 2026-ci ilə qədər digər peşələr ilə müqayisədə ortalama bir artım tempi olan 8% artacaq. Kənd təsərrüfatının səmərəliliyinə və istehsalına ictimai tələbatın artması kənd təsərrüfatı mühəndislərinə gələcək əmək bazarında da təlabatın nisbətən artacağını deməyə əsas verir.