Biologiya - insan genetikası

Biologiya - insan genetikası

Biologiya - insan genetikası

İxtisasın qısa təsviri:

Biologiya həyatı və canlı orqanizmi,onların fiziki quruluşu,kimyəvi prosesləri,molekulyar qarşılıqlı təsirləri,fizioloji mexanizmləri,inkişafı və təkamülü də daxil olmaqla öyrənən təbiət elmidir. İnsan genetikasını öyrənən sahəyə antropogenetika deyilir.Genetik alimlər insan,bitki,heyvan və s. canlıların  irsi xəstəliklərinin müalicələrini öyrənir. Bu alimlər kənd təsərrüfatında,ədliyyədə(cinayət işlərində mərhumun bədənin araşdırılmasında),biomühəndislikdə,tədqiqat işlərində,tibb elmində işləyə bilərlər.

 

İxtisasın gələcəyi:

Hazırda gen mühəndisliyi ,mikrobiologiya,genetika və s. kimi sahələr inkişaf edir və müasir dövrün ən tələb olunan ixtisaslarıdır.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)