Fizika müəllimliyi - Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Fizika müəllimliyi - Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Fizika müəllimliyi - Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisasın qısa təsviri:

Fizika təbiəti öyrənən elm olub, bizi əhatə edən aləmin quruluşunu, xassələrini və orada baş verən hadisələrin ümumi qanunlarını öyrənir. Fizika müəlliminin məqsədi şagirdlərin fənni öyrənməsi üçün stimul yaratmaqdır. Pedaqoq təhsil prosesini maraqlı etməli, ən əsası da dərsi gözəl və aydın şəkildə şagirdlərə çatdırmalıdır. Universiteti bitirdikdən sonra məktəblərdə, liseylərdə, gimnaziyada və ali məktəblərdə işləyə, repetitorluqla məşğul ola bilər.

 

İxtisasın gələcəyi:

Fizika təbiət elmlərini öyrənməklə onları texnologiyada tətbiq eidr və yeni-yeni avadanlıqlar yaradılır. Bu sahə Azərbaycanda da inkişaf edir və bu ixtisas üzrə yetişdirilən kadrların gələcəyi parlaqdır.

 

Universitetlər:

  • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU)
  • Bakı Dövlət Universiteti (BDU)
  • Sumqayıt Dövlət Universiteti (SDU)
  • Gəncə Dövlət Universiteti (GDU)
  • Naxçıvan Dövlət Universiteti (NDU)