Fizika - nəzəri və riyazi fizika

Fizika - nəzəri və riyazi fizika

Fizika - nəzəri və riyazi fizika

İxtisasın qısa təsviri:

Nəzəri fizika fizikanın obyektlərin və sistemlərin riyazi modellərindən və mücərrədliyindən yararlanaraq təbiət və kainatda baş verən hadisələri izah eləməyə, təxmin eləməyə və səmərəliləşdirməyə çalışan bölməsidir. Riyazi fizika fizikada olan problemlər üçün riyazi metodların inkişafına istinad edən tətbiqi riyaziyyatın bir qoludur, lakin fiziki problemlərlə məşğul olur. Riyazi fizikanın bir neçə fərqli sahəsi var və bunlar təqribən müəyyən tarixi dövrlərə uyğundur.

 

İxtisasın gələcəyi:

Fizika təbiətlə bağlı elm olduğu üçün bu elmdə əldə olunan nailiyyətlər hər il artmaq üzrədir.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)