Fizika - yarımkeçiricilər fizikası

Fizika - yarımkeçiricilər fizikası

Fizika - yarımkeçiricilər fizikası

İxtisasın qısa təsviri:

Yarımkeçiricilər elektrik keçiriciliyinə görə metal və dielektriklər arasında olan maddələrdir. Həyatımızda yarımkeçirici cihazlar mühüm rol oynayır. Onların nədən ibarət olduğunu,necə işlədiyini öyrənən elm isə yarımkeçiricilər fizikasıdır. Bu ixtisası anlamaq üçün orta məktəb fizika və riyaziyyatını yaxşı mənimsəmək lazımdır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Yarımkeçiricilər fizikası tranzistorun icadından sonrakı on il ərzində böyük sürətlə inkişaf etdi və təbii olaraq istinadların əksəriyyəti bu dövrdən başlayır.

 

Universitetlər:

  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)
  • Bakı Dövlət Universiteti (BDU)
  • Sumqayıt Dövlət Universiteti (SDU)
  • Gəncə Dövlət Universiteti (GDU)