Geofizika mühəndisliyi - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Geofizika mühəndisliyi  - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Geofizika mühəndisliyi - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

İxtisasın qısa təsviri:

İxtisasda yer qabığının dərin qatlarında yerləşən tükənməz qiymətli sərvətlərin dəqiq yerini öyrənmək üçün geofiziki üsullar və onların səciyyəvi xüsusiyyətləri öyrədilir. Həmçinin, yataqların işlənilməsinin keyfiyyətini artırmaq üçün geofiziki üsullarının inkişaf istiqamətləri araşdırılır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Geofiziki üsulları nəticəsində neft-qaz yataqlarının rahatlıqla tapılması sürətlənmişdir. Demək olar ki, daha çox neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı üçün bu sahəyə gələcəkdə də ehtiyac vardır.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası