Geologiya – Minerologiya

Geologiya – Minerologiya

Geologiya – Minerologiya

İxtisasın qısa təsviri:

Təbii şəraitdə yer qabığında yaranan müxtəlif mineralların fiziki-kimyəvi xassələrini, tərkibini, mənşəyini və əmələgəlmə qanunauyğunluqlarını öyrənən ixtisasdır. Əlavə olaraq, mineralların yer qabığı şəraitində transformasiyası araşdırılır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Təbiətdə hələ də kəşf edilməmiş ən az minlərcə mineralın olduğunu fərz edən alimlərin fikrini əsas alsaq, bu ixtisasın gələcəyinin daha da parlaq olacağını söyləmək olar.

 

Universitetlər:

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)