Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz-mədən geologiyası

Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz-mədən geologiyası

Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz-mədən geologiyası

İxtisasın qısa təsviri:

Geologiya mühəndisliyi ixtisasında neft və qaz geologiyası sahəsində karbohidrogenlərin yer qabığında paylanma xüsusiyyətləri, onların yataqlar təşkiletmə qanunauyğunluqlarını, onların axtarışına, kəşfiyyatına və işlənilməsinə dair məsələ və problemləri həll etməklə məşğul olan fənlər tədris olunur.

 

İxtisasın gələcəyi:

Dünyada olan neft ehtiyatının tükənməsi ilə bağlı fikirlər çox uzun illərdən bəri səsləndirilir. Lakin nə qədər ki, neft var və onu istismar etmək lazımdır, bu ixtisasın geoloqlara da ehtiyac olacaqdır. Həmçinin geoloqlar digər faydalı qazıntıların axtarışında da çalışa bilirlər.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU)