Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

Geologiya mühəndisliyi - Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı

İxtisasın qısa təsviri:

Bu ixtisasda neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı üçün axtarış quyularının necə qazılması olduğu və hər bir axtarış mərhələ və yarımmərhələsi məsələlərinin həlli müvafiq səmərəli üsullarla öyrədilir. 

 

İxtisasın gələcəyi:

Neft və qaz həm inkişaf edən, həm də inkişaf etməkdə olan bölgələrin iqtisadiyyatına töhfə verən vasitələr olduğundan onların axtarışı və kəşfiyyatı mühüm rol oynamaqdadır. Hər bir ölkənin maraq dairəsi bu ixtisasa toxunduğundan bu ixtisasın gələcəyi parlaqdır.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA)