Geologiya – Petrologiya

Geologiya – Petrologiya

Geologiya – Petrologiya

İxtisasın qısa təsviri:

Maqmatik və metamorfik  süxurları, onların maddi tərkibini, geoloji xüsusiyyətlərini və genezisini hərtərəfli öyrənən ixtisasdır. Analitik üsulları vasitəsilə petrologiya süxurların mənşəyini, müxtəlif tərkibli maqmaların yaranmasını və onların sonrakı təkamül yollarını araşdırır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Yalnız petroloqların işi sayəsində süxurlarda maqmatik və metamorfik proseslər haqqında məlumatları genişləndirmək və inkişaf etdirmək mümkün olduğundan bu sahəyə hər zaman tələb olacaqdır.

 

Universitet:

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)