Geologiya - Sedimentologiya

Geologiya - Sedimentologiya

Geologiya - Sedimentologiya

İxtisasın qısa təsviri:

Sedimentologiya ixtisası riyazi üsulları tətbiq etməklə çökmələrin müxtəlif fiziki toplanma formalarını, quruluşunu və hövzə dibində paylanma qanunauyğunluqlarını müəyyən edir. Bununla yanaşı, sedimentologiya dəqiq geoloji modellərin qurulmasında olduqca mühüm olan neft və qazın təbii rezervuarlarının həcmi və ölçülərinin uğurla proqnozlaşdırılmasını öyrədir.

 

İxtisasın gələcəyi:

Geoloji hadisələrin xronologiyası üçün ətraflı cədvəli hazırlayan sedimentologiya ixtisası hər bir dövr üçün önəm kəsb etməkdədir. Gələcəkdə də ətraf mühitin təhlükəsizliyinə və qorunmasına görə bu ixtisasa ehtiyac duyulacaqdır.

 

Universitet:

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)