Heykəltaraşlıq - Heykəltaraşlıq ( sahələr üzrə )

Heykəltaraşlıq - Heykəltaraşlıq ( sahələr üzrə )

Heykəltaraşlıq - Heykəltaraşlıq ( sahələr üzrə )

 İxtisasın təsviri

 

Heykəltəraşlıq vizual sənətin üç ölçüdə fəaliyyət göstərən qoludur. Plastik sənətlərdən biridir. Davamlı heykəltəraşlıq prosesləri əvvəlcə daş, metal, keramika, taxta və digər materiallarda oyma və modelləşdirmədə istifadə olunurdu, lakin Modernizmdən bəri material və proses demək olar ki, tamamilə azaddır. Heykəltəraşlıqda insan və ya hər hansı təsvir obyekti həcmli formada yaradılır. Adətən, insan, bəzən isə heyvan təsvir edən (animalistik janr) heykəltaraşlığın imkanları boyakarlığa nisbətən bir qədər məhdud olur. Heykəllər əsasən 2 növə ayrılır: 

Həcmli və ya dəyirmi heykəllər, relyef heykəllər.

Heykəltəraş heykəltəraşlıq və ya heykəltəraşlıq fikirlərini inkişaf etdirən və materialları birləşdirərək və ya qəlib edərək üç ölçüdə həyata keçirən son dərəcə yaradıcı və gözəl bir sənətkardır. Heykəltəraşlar, ümumiyyətlə daş, mərmər, şüşə, metal, ağac və ya buz kimi sərt materiallarla işləyirlər. Gil, suvaq, qızıl, məftil, plastik, kauçuk, parça və hətta kağızdan istifadə edə bilərlər.

Bu sənət növü bütün dünyada mövcuddur və bəzi heykəltəraşlıq və heykəltəraşlıq eramızdan əvvəl 10.000-ci ilə aiddir. Müasir heykəltəraşlar bir park üçün bir heykəl və ya bir ofis binasının lobbisi üçün işə götürülə bilər. Bir muzey, kolleksiya və ya sərgi üçün xüsusi bir əsər yaratmaq məqsədi ilə heykəltəraş işə götürə bilər. Xüsusi kolleksiyaçılar əsəri sifariş edir və müəyyən bir əsər tələb edirlər.

 

İxtisasın gələcəyi

 

Heykəltəraşların fərqli xüsusiyyətləri var. Onlar yaradıcı, intuitiv, həssas, açıq və ifadəli olduqları mənasını verən bədii fərdlər olma meylinə sahibdirlər. Strukturlaşdırılmamış, orijinal və yenilikçi. Eyni zamanda bəziləri araşdırmaçı, yəni intellektual, introspektiv və maraqlıdır. İncəsənət var olduğu müddətcə heykəltəraşlıq da öz əhəmiyyətini qoruyacaqdır. Bu gün texnologiya nə qədər inkişaf etsə də, heykəltəraşlara hər zaman ehtiyac duyulacaq. Bunun ən böyük səbəbi isə heykəltəraş obrazın oxşarını yaratmaqla yanaşı, onların emosiyalarını, xarakterlərini də ifadə edə bilməsi ilə bağlıdır.

Universitet

 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası