Kimya mühəndisliyi - Kimya texnologiyasının proses aparatları

Kimya mühəndisliyi -  Kimya texnologiyasının proses aparatları

Kimya mühəndisliyi - Kimya texnologiyasının proses aparatları

İxtisasın təsviri:

  Kimya texnologiyasının proses aparatları proqramı tətbiq sahəsi geniş olan bir sahədir. Bu proqramda təhsil alan şəxslər kimya mühəndisliyi ixtisasının bakalavr səviyyəsində tədris olunan proses avadanlıqları üzrə daha geniş məlumat və sahə ilə bağlı bacarıqları əldə edirlər. Proses avadanlıqları mühəndisləri kimya mühəndisliyi və kimyəvi texnologiyaların əsas nəzəriyyə və biliklərini mənimsəyir, sənaye üçün lazımlı avadanlıqların, cihazların hazırlanması və tətbiqi üzrə peşəkarlaşırlar.


İxtisasın gələcəyi:

  İxtisasın təsvirində də qeyd edildiyi kimi bu proqram geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Tətbiq sahəsinin genişliyini nəzərə alaraq bu sahənin gələcəyinin ixtisaslaşmış və peşəkar şəxslər üçün parlaq olacağını söyləmək mümkündür.   

Universitet:

→Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti