Kinoşünaslıq ixtisası

Kinoşünaslıq ixtisası

Kinoşünaslıq ixtisası

İxtisasın  təsviri 

    Kinoşünas kino sənətinin tarixini, kinematoqrafiyanın xüsusiyyətlərini, kino sənətinin komediya, dram, sənədli film, tarixi film və s. kimi müxtəlif növlərini öyrənən mütəxəssisdir. Kinoşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr televiziya verlişlərində redaktor işini, filmlər haqqında məqalə və resenziya hazırlamağı, filmlərin janr və üslublarını fərqləndirməyi, filmlərin müxtəlif növlərini fərqləndirməyi, kinoteatrlar üçün repertuar hazırlamağı, filmlər haqqında diskussiyada iştirak etməyi və s. öyrənirlər.Kinoşünaslıq üç yerə bölünür: Kino tarixi, kino tənqidi və kino nəzəriyyəsi.

  Kino tarixi bütün bu sahələrin hamısından ən çox zəhmət, əziyyət tələb edən sahədi. Həyatının yarısından çoxunu arxivlərdə, kitabxanalarda keçirməlisən. Tarixlə bağlı hər bir faktı zərrəbinlə axtarıb tapmalısan. Kino tənqidçisi filmə baxır və film haqqında tənqidi fikirlərini əsaslandıraraq yazır. Kino nəzəriyyəçisi filmi nəzəri baxımdan əlaqələndirir. Kino tarixçisi isə daim axtarışda olmalıdır. İxtisas dünya incəsənət mədəniyyətinə maraq göstərənlər üçün uyğundur.

İxtisasın tarixi

  Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti öz əsasını 1923-cü ildə Azərbaycan Maarif Komissarlığının qərarı ilə yaradılmış Bakı Teatr Məktəbindən götürüb. O dövrdə M.F. Axundov adına Bakı Teatr Məktəbi təkcə Azərbaycan üçün deyil, Özbəkistan, Türkmənistan, Dağıstan, Krım və digər regionlar üçün də aktyor və rejissor kadrları hazırlayırdı. 1945 – ci ildə  Teatr Məktəbinin bazasında Teatr İnstitutu yaradılıb və 1968-ci ildən  bu ali təhsil ocağı Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu adlandırılmağa başlayıb. 1991-ci ildə İncəsənət İnstitutu Universitet statusu qazanıb. Kino və televiziya fakültəsi 1945 – ci ildə yaradılmış Teatr İnstitutunun yüksək sənət ənənələrini özündə saxlayan və bu gün də öz istiqaməti üzrə peşəkar kadr hazırlığını həyata keçirən bir tədris bölümüdür. 2016 – cı ildən ADMİU – da baş verən struktur dəyişiklikləri nəticəsində yenidən yaradılmış, Kino və televiziya fakültəsi 1997 – ci ildən Rejissor sənəti fakültəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir

 Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri) 

 • ➝ Kinoteatrlar üçün repertuar hazırlamaq;
 • ➝ Filmlərin müxtəlif növlərini fərqləndirmək;
 • ➝ Filmlər haqqında məqalə və resenziya hazırlamaq;
 • ➝ Filmlərin janr və üslublarını fərqləndirmək;
 • ➝ Film festivallarında iştirak etmək;
 • ➝ Kino sənətinin təhlili;
 • ➝ Filmlərin təqdimatı;
 • ➝ Mətbuat açıqlamaları yaratmaq;
 • ➝ Mətbuatla əlaqə;
 • ➝ Kolleclərdə və ya universitetlərdə tədris keçmək;
 • ➝ Tələbələr üçün tədris materiallarının yaradılması;
 • ➝ Film arxivlərinin aparılması;
 • ➝ Mərasimlər üçün film toplusunun yaradılması;
 • ➝ Çəkiliş meydançalarında konsultasiyaların aparılması.

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Televeziyada 
 • ➝ Arxivdə 
 • ➝ Kinostudio
 • ➝ Elmlər akademiyası elmi işçi kimi
 • ➝ Müəllim kimi
 • ➝ Reklam agentliyi 

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və  bacarıqlar (kompetensiyalar) 

 • ➝ Xarici dil biliyi;
 • ➝ Yaradıcı zövq;
 • ➝ Dünya ədəbiyyatı və tarixi üzrə biliklər;
 • ➝ Yaxşı müşahidə qabiliyyəti;
 • ➝ Fərqli düşüncə;
 • ➝ Təşəbbüskarlıq;
 • ➝ Problemləri həll etmə bacarığı: Çəkiliş zamanı  yaranan problemləri həll etmək;
 • ➝ Detallara diqqət yetirməyi bacarmaq;
 • ➝ Psixologiyanın əsaslarını bilməli, empatiya göstərməyi bacarmaq;
 • ➝ Dini və mədəni baxımdan tolerant olmaq;
 • ➝ Nəzakətli olmaq;
 • ➝ Səyahət sevgisi;
 • ➝ Yumor bacarığı;
 • ➝ Diqqətlilik;
 • ➝ Güclü yaddaş;
 • ➝ Məntiqi təfəkkür.

İxtisasın gələcəyi

  Hər bir ölkənin mədəniyyəti günü gündən inkişaf edir və müsbətə doğru dəyişir. Bizim ölkənində mədəniyyətinin inkişaf etdiyi bu dövrdə kinoşünaslıq ixtisası mühim yer tutur. İndiki dövrdə kino teatr kinoşünasliq çox prespektivli sahələrdəndir. Tələbələr bu ixtisası seçərək mədəniyyətimizin  daha da dünyada tanınmasına səbəb ola bilərlər. Bu, eyni zamanda onların inkişafınada səbəb olacaq.