Kinoşünaslıq - kino tarixi və nəzəriyyəsi

Kinoşünaslıq - kino tarixi və nəzəriyyəsi

Kinoşünaslıq - kino tarixi və nəzəriyyəsi

İxtisasın qısa təsviri:

Kinoşünas kino sənətinin tarixini,kinematoqrafiyanın xüsusiyyətlərini,kino sənətinin komediya,dram,sənədli film,tarixi film kimi növlərini öyrənən mütəxəssisdir. Kino tarixi kino yarandığı gündən (1895-ci ildən) günümüzə qədər istehsal olunmuş filmlərinin tarixini öyrənir. Kino nəzəriyyəsi kinonun mahiyyətini,konseptual əsasını öyrənməyə xidmət edir,digər sənət növləri ilə əlaqəsini,bəhs etdiyi həyat hadisələrini,insanlara təsirini aydınlaşdırır. Kino nəzəriyyəsi filmi nəzəri baxımdan əlaqələndirir.

 

İxtisasın gələcəyi:

Mədəniyyətin inkişaf etdiyi bu dövrdə kinoşünaslıq mühüm rol oynayır. İndiki dövrdə kinoşünaslıq çox perspektivli sahəkərdən biridir.

 

Universitet

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (ADMİU)