Kinoşünaslıq - kino tənqidi

Kinoşünaslıq - kino tənqidi

Kinoşünaslıq - kino tənqidi

İxtisasın qısa təsviri:

Kino tənqidi kinoşünaslığın bir qolu olub filmlərin və film mühitinin təhlili və qiymətləndirilməsidir. Kino tənqidçisi filmə baxır və film haqqında tənqidi fikirlərini əsaslandıraraq yazır. Kino tənqidçiləri filmlərə baxmaq,qeydlər aparmaq, süjet inkişafı, filmlərin yazılması, rejissorluğu, montajı və kinematoqrafiyasına cavabdehdirlər. Kino tənqidçiləri yazı və analitik bacarıqlarını tamaşaçılara filmə baxıb-baxmamalarını müəyyənləşdirməyə kömək edə biləcək peşəkar bir araşdırma hazırlamaq üçün istifadə edirlər.

 

Bundan əlavə kino tənqidçiləri mükafat mövsümlərində filmlərə səs verə bilərlər. Kino tənqidçiləri qəzetlərdə,jurnallarda,radiolarda və ya televiziyada fəaliyyət göstərə bilərlər. Kino tənqidinin ən aktual olduğu dövr 1950-60-cı illər sayılır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Tənqidsiz mədəniyyət iflasa uğramış mədəniyyətdir. Tənqid mədəniyyətin təkanverici gücüdür və ona hər zaman ehtiyac var.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (ADMİU)