Kitabşünaslıq - Nəşriyyat işi və redaktəetmə

Kitabşünaslıq - Nəşriyyat işi və redaktəetmə

Kitabşünaslıq - Nəşriyyat işi və redaktəetmə

İxtisasın təsviri:

  Nəşriyyat işi – əsas fəaliyyət sahəsi müəllifə sifariş verilməklə və ya müəllifin sifarişi ilə nəşriyyat məhsullarının hazırlanması, istehsalı və yayımından ibarət olan ixtisaslaşmiş mədəniyyət müəssisəsi; kitab, qəzet, jurnal, not, plakat və s. çap məhsulları buraxan müəssisəsidir. Nəşriyyatın fəaliyyətlərinə əlyazma və müəlliflərin axtarışı, müəllif hüquqları əldə etmək, əlyazma çap üçün hazırlanması (redaktə, oxu, formatlaşdırma), çap (və onun elektron ekvivalentləri) və marketinq və paylanması daxildir. Redaktə isə məlumat ötürmək üçün istifadə olunan yazı, fotoqrafiya, vizual, səsli və film mühitinin seçilməsi və hazırlanması prosesidir. Proses düzəliş, kondensasiya, təşkilatlanma və düzgün, ardıcıl, dəqiq və tam bir iş yaratmaq niyyəti ilə həyata keçirilən bir çox dəyişiklikləri əhatə edə bilər.

İxtisasın gələcəyi:

  Rəqəmsal informasiya sistemləri və internetin inkişafı ilə nəşriyyat və redaktə xidmət fəaliyyətlərinin miqyası dövrümüzdə olduqca genişlənmişdir və hazırda kitabların və dövri nəşrlərin elektron versiyaları, həmçinin veb saytlar, bloglar, elektron kömək sistemləri, audio və video disklər, kasetlər, kompüter oyunları kimi elektron resurslar mövcuddur.


Univetsitet:

Bakı Dövlət Universiteti