Politologiya ixtisası

Politologiya ixtisası

Politologiya ixtisası

İxtisasın  təsviri

  Politologiya, ümumiyyətlə, cəmiyyətin dövlət-siyasi təşkilatı, siyasi təsisatları, prinsipləri, normaları ilə, cəmiyyətin fəaliyyətini, insanlar, cəmiyyət və dövlət arasındakı münasibətləri təmin etmək üçün qurulmuş hakimiyyət münasibətləri ilə əlaqəli insanların həyatının xüsusi bir sahəsidir. Siyasətin əsası konstitusiyada əksini tapır (müəyyən bir dövlətin siyasi, iqtisadi və hüquqi sistemlərinin əsaslarını müəyyən edən bir dövlətin ali hüquqi qüvvəsinin normativ hüquqi aktı). Politoloq ixtisas olaraq təkcə beynəlxalq arenanı öyrənməklə yetinmir, ölkəmizin də bu istiqamətdə olan mövqeyini, daxili və xarici siyasətini, bu və ya digər siyasi proseslərini diqqətlə analiz edərək siyasi informasiya əldə olunmasını və bu informasiya əsasında gələcəklə bağlı fərziyyələr yürütməyi öyrədir. İndiki zamanda bir politoloq, hər şeydən əvvəl tədqiqatçıdır. Onun tədqiqat mövzuları müxtəlifdir: siyasi sistem, hakimiyyət münasibətləri, siyasi mədəniyyət, siyasi davranış. Peşə tarixi və sosial araşdırmalara maraq göstərənlər üçün uyğundur.

İxtisasın  tarixi

   Politoloq peşəsinin qədim tarixi var. Siyasət anlayışı ilk dəfə eramızdan əvvəl V əsrdə qədim Yunanıstanda meydana gəldi. E.ə. Qədim Yunanıstan və Qədim Roma mütəfəkkirləri dövləti ağılın ən yüksək təcəssümü kimi şərh etdilər. “Daha yaxşı həyat” problemi ilə məşğul olan filosoflar, ağılı təcəssüm etdirən bir dövlət modeli yaratmaqla həll etməyə çalışdılar. Bu sahədə ilk mütəfəkkirlər Qədim Yunanıstanın görkəmli ağılları – Platon və Aristotel idi. Politoloqları antik dövrün bütün məşhur filosofları və keçmişin bir çox ilahiyyatçısı hesab etmək olar. Bu elmin dəqiq tərifi, obyekti və vəzifələri yalnız 1948-ci ildə formalaşdı və dünyanın demək olar ki, bütün dövlətləri tərəfindən tanındı.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri) 

 • ➝ Siyasi hadisələrin ardıcıl inkişafında öyrənilməsi, keçmiş, indiki və gələcək arasında əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi;
 • ➝ Siyasətin, siyasi proseslərin cəmiyyətdən, iqtisadi münasibətlərdən, cəmiyyətin sosial quruluşundan, ideologiya və mədəniyyətdən asılılığının öyrənilməsi;
 • ➝ Siyasi hadisələrin cəmiyyət və şəxs üçün əhəmiyyətini, onları ümumi rifaha, ədalətə, insan ləyaqətinə hörmət baxımından qiymətləndirilmək;
 • ➝ Təcrübədəki siyasi fenomenlərlə iqtisadi inkişaf səviyyəsi, siyasi sistem, əhalinin şəhərləşmə dərəcəsi ilə onun siyasi fəallığı, partiyaların sayı və seçki sistemi arasındakı əlaqənin öyrənilməsi və s.;
 • ➝ Fərdlərin və qrupların şifahi, praktik, şüurlu və bilinçaltı davranışlarının araşdırılması və təhlili;
 • ➝ Siyasi fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi qurumların fəaliyyətini (dövlətlər, partiyalar, hökumət proqramları və s.) öyrənmək və təhlil etmək;
 • ➝ Siyasi hadisələr və yeniliklərdən tez bir zamanda xəbərdar olmaq;
 • ➝ Bu hadisələr barədə dolğun məlumatlar toplamaq;
 • ➝ Doğru və effektiv üsulla təhlil etmək;
 • ➝ Təhlil olunmuş informasiya əsasında hazırki situasiya barədə fikirlər irəli sürmək;
 • ➝ Bundan sonrakı periodlar üçün təxminlər etmək;
 • ➝ Əldə etdiyi təxmin və fərziyyələrini informasiya olaraq işlədiyi qurumda paylaşmaq;
 • ➝ Lazım gəldikdə həmin informasiyanı media vasitəsilə insanlara çatdırmaq.

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
 • ➝  Azərbaycan Universiteti
 • ➝ Bakı Dövlət Universiteti
 • ➝ Xəzər Universiteti
 • ➝ Qərbi Kaspi Universiteti
 • ➝ Sumqayıt Dövlət Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Səfirliklər
 • ➝ Konsulluq
 • ➝ Nazirliklər (istiqamətindən asılı olmayaraq nazirliklərdə əsas tələb olunan kadrlar politoloqlar olur) 
 • ➝ Milli Məclis 
 • ➝ Beynəlxalq Təşkilatlar
 • ➝ Qeyri-Hökümət Təşkilatları

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar (kompetensiyalar

 • ➝ Güclü analiz bacarığı;
 • ➝ Yaxşı müşahidə qabiliyyəti;
 • ➝ Analitik düşüncə bacarığı;
 • ➝ Tənqidi düşünmə bacarığı;
 • ➝ Öyrənməyə meyillilik 
 • ➝ Natiqlik qabiliyyəti
 • ➝ İnternet şəbəkəsindən düzgün istifadə etmək bacarığı (xüsusilə doğru informasiya əldə edə bilmək üçün);
 • ➝ İnandırma bacarığı;
 • ➝ Sosial aktivlik;
 • ➝ Liderlik bacarığı;
 • ➝ Dini və mədəni baxımdan tolerant olmaq;
 • ➝ Yüksək mənəvi keyfiyyətlər (dürüstlük, inam, insanlara həssaslıq və diqqətlilik və s.);
 • ➝ Özünü inkişaf etdirmək istəyi;
 • ➝ Obyektivlik;
 • ➝ Dəqiqlik, məsuliyyətlilik.

İxtisasın gələcəyi

  Qloballaşan dünyada ölkəmizin də digər ölkələrlə münasibətinin və əlaqələrinin sürətlə inkişaf etmə trendini nəzərə alsaq, yaxın 5 -10 il ərzində ölkəmizin aktuallığını qoruyub saxlayacaq və daha da artıracaq ixtisaslarından olacaqdır. Bu müddət ərzində ixtisasın iş istiqamətləri də artaraq tələbələr üçün yeni iş sferaları ilə tanış olmasını təmin edəcəyi gözlənilir.

Əmək haqqı

   Bu ixtisas üzrə əməkhaqqı 800 – 2000 AZN (Prezident Aparatında 3000 AZN – ə qədər yüksəlir) aralığında dəyişir.