Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - Regional idarəetmə

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - Regional idarəetmə

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - Regional idarəetmə

İxtisasın təsviri: 

  Regional idarəetmə bölgədəki qurumların istifadə etdiyi qaydalara, prosedurlara və tətbiqlərə uyğun ixtisasdır. Bu sahəyə dövlətin effektivliyi, qanunun aliliyi, nəzarəti, korrupsiya, qərəzsizlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi, həmçinin səs və hesabatlılıq kimi göstəricilər aiddir. Regional idarəetmə iqtisadi, sosial, siyasi amillərdən birbaşa asılıdır. Ətraf mühitin davamlılığı, gender bərabərliyi, məşğulluq və təhsil səviyyələri, yenilik və kiçik sahibkarlığın yaradılması, dövlətçiliyin səmərəli qorunması ixtisas sahiblərinin məşğul olduğu əsas işlərə aiddir.


İxtisasın gələcəyi:

  Son illərdə Azərbaycanda əsaslandırılmış regional siyasət aparılması, regional iqtisadiyyatın dövlət tənzim və idarə olunması məsələləri həm nəzəri-metodoloji, həm də təcrübəvi baxımdan xüsusi aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. İxtisaslaşmış və yenilikçi mütəxəssislərin bu sahədə uğur əldə etməsi qaçınılmazdır.

Universitetlər:

→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
→Mingəçevir Dövlət Universiteti
→Azərbaycan Kooperasiya Universiteti