Elektrik mühəndisliyi - Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

Elektrik mühəndisliyi - Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

Elektrik mühəndisliyi - Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

İxtisasın qısa təsviri

Elektrik istehsalı, ötürülməsi və paylanması sistemlərinin dizaynı, qorunması, layihəsi və nəzarəti üzərində işləyir. Elektrik paylanmasında istifadə olunan elektrik enerjisi istehsal edən cihazların, nəqliyyat vasitələrinin və digər avadanlıqların istehsalında lazımi hesablamaları və keyfiyyət nəzarətlərini həyata keçirir. Osiloskop, generator,optik ölçü alətləri, mühərrik,sayğac, inteqrasiya olunmuş sistemlər, kompüter  cihazlarla işləmə onların işinə nəzarəti həyata keçirir.


 

İxtisasın  gələcəyi 

Hazırda bu sahədə alternativ enerji mənbələrindən istifadə əsas trend hala gəlməkdədir. Ölkəmizdə də bu sahəyə kifayət qədər tələb və imkanlar olsa da,  gələcək illərdə bu imkanlar alternativ enerji üzrə təhsil almış şəxslər üçün ola bilər. 

 

Harada bu ixtisas sahiblənmək olar:

Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti