Elektroenergetika mühəndisliyi - Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

Elektroenergetika mühəndisliyi - Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

Elektroenergetika mühəndisliyi - Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

İxtisasın qısa təsviri 

Elektrik enerjisi təchizatı – istehlakçının yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə gecə-gündüz tələb olunan həcmlərdə təchiz edilməsini nəzərdə tutur. Elektrik enerjisi təchizatı sisteminin layihələşdirməsi təmir işlərinin başlamasından öncə həyata keçirilməlidir, çünki elektromontaj işləri bəzək işləri ilə birgə paralel ilkin mərhələlərdə – dizaynın yaradılması mərhələsində (gələcək təmirin layihəsi) həyata keçirilir. Elektromontaj işləri sağlamlığı və həyatı icraçıların qeyri - peşəkarlığı səbəbindən təhlükə altında ola bilən insanların təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq həyata keçirilməlidir. Elektrik enerjisi təchizatına alt stansiyaları artıran və azaldan qidalanma mənbələri, paylayıcı elektrik şəbəkələri qidalayan transformatorlar, müxtəlif köməkçi qurğular və tikililər daxildir.

 

İxtisasın gələcəyi 

Bu gün elektrik mühəndislərinə tikinti sənayesində daha çox ehtiyac var. Çünki bir binanın elektrik enerjisi ilə təchizi ona nəzarət və s. kimi işlər elektrik mühəndisinin öhdəliyindədir. Hazırda ölkəmizdə istehsalın modernləşməsi və böyük xarici sənaye şirkətlərinin axını ilə əlaqədar olaraq bu sahə daha da inkişaf edir.

 

Harada bu ixtisas sahiblənmək olar

Azərbaycan Texniki Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti