Enerji maşınqayırma mühəndisliyi - Neft - mədən qurğularının hidravlik sistemləri

Enerji maşınqayırma mühəndisliyi - Neft - mədən qurğularının hidravlik sistemləri

Enerji maşınqayırma mühəndisliyi - Neft - mədən qurğularının hidravlik sistemləri

İxtisasın qısa təsviri:

Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri öyrənilir və hidravlik sistemlər vasitəsiylə neft-mədən qurğularının necə əlverişli işləyə biləcəyi mövzusunda biliklər əldə edilir.

 

İxtisasın gələcəyi:

Neft və mədənə olan ehtiyacı nəzərə alsaq bu ixtisasa da hər zaman tələbin olacağı fikrinə gələ bilərik.

 

Universitetlər:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti