Fizika - yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

Fizika - yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

Fizika - yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

İxtisasın qısa təsviri:

Yarımkeçirici cihazlar elektriki komponent olub yarımkeçirici materiallardan xüsusi ilə silisium, germanium və qalium-arsenid kimi təbii yarımkeçiricilərdən hazırlanan cihazlardır. Mikroelektronikanın meydana gəlməsi - yeni tipli tranzistorların yaranması və onların impuls və rəqəm texnikasında tətbiqi, eləcə də kiçik ölçülü hesablama cihazlarının birləşdirilərək elektron qurğularının yaradılmasında istifadə edilməsi elektronikanın yeni sahəsinin – mikroelektronikanın meydana gəlməsinə zəmin yaratdı.

 

İxtisasın gələcəyi:

Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika 20-ci əsrin ortalarından müasir dövrə kimi sürətlə inkişaf etməkdədir.

 

Universitetlər:

Gəncə Dövlət Universiteti (GDU)

Sumqayıt Dövlət Universiteti (SDU)