Fiziki tərbiyyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ( qızlar üçün fiziki tərbiyə) - Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Fiziki tərbiyyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ( qızlar üçün fiziki tərbiyə) - Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Fiziki tərbiyyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ( qızlar üçün fiziki tərbiyə) - Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisasın təsviri:

  Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası tələbələrə insan bədəninin fiziki hazırlığını və aktivliyini öyrənib, araşdırmağa kömək edir. Bu da fəaliyyət sahəsində insan bədənin ümumi rifahını yaxşılaşdırmağa təminat verir. Bu ixtisasa yiyələnmiş mütəxəssislər ümumtəhsil məktəblərində, idman təmayüllü məktəblərdə, ixtisaslaşmış peşə təhsili müəssisələrində, şagirdlərin dərsdənkənar fiziki hazırlığını həyata keçirən bölmələrdə, həmçinin özəl idman sahələrində bədən tərbiyəsi müəllimi kimi işləmək imkanı əldə edirlər. Fiziki hazırlıq, ayrı-ayrı hərəki qabiliyyətlərin inkişafının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, şagirdlərin fiziki və funksional inkişafı, hərəki qabiliyyətləri üzərində sistemli nəzarətin aparılması fiziki tərbiyə müəlliminin peşə fəaliyyətinin tərkib hissəsinə daxildir.


İxtisasın gələcəyi:

  Ölkəmizin idman sahəsinə qarşı olan xüsusi maraq və dəstəyi bu sahə üzrə peşəkar kadrlar yetişdirə biləcək mütəxəssislərin hər zaman vacib olduğunun təminatıdır.

Universitetlər:

→Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti