Geologiya – Geokimya

Geologiya – Geokimya

Geologiya – Geokimya

İxtisasın qısa təsviri:

Geokimya geoloji proseslərin inkişafında kimyəvi elementlərin tarixini, onların minerallarda və süxurlarda daşınma və yerləşmə formalarını öyrənir. Müxtəlif geoloji proseslərdə kimyəvi elementlərin toplanma şəraitini öyrənməklə, geokimya faydalı qazıntı yataqlarının fiziki-kimyəvi əmələgəlmə şəraitini xarakterizə edir və bununla da onların axtarış yollarını göstərir.

 

İxtisasın gələcəyi:

Dövlət geologiyasının öyrənilməsində böyük rol oynayan bu ixtisasa həmişə diqqət göstərilməkdədir və dövlətin gələcəyi üçün də diqqət mərkəzində qalacaqdır.

 

Universitet:

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)