Geologiya mühəndisliyi - Filiz və qeyri-filiz qazıntı yataqlarının geologiyası

Geologiya mühəndisliyi - Filiz və qeyri-filiz qazıntı yataqlarının geologiyası

Geologiya mühəndisliyi - Filiz və qeyri-filiz qazıntı yataqlarının geologiyası

İxtisasın qısa təsviri:

Aparılan geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində filiz və qeyri-filiz yataqları aşkar edilir. Aşkar edilən filiz və qeyri-filiz yataqlarının tərkibini, quruluşunu və xassələrini isə bu ixtisas araşdırır.

 

İxtisasın gələcəyi:

Filiz və qeyri-filiz yataqları hər bir ölkə üçün hər zaman dəyərlidir. Buna görə də filiz və qeyri-filiz qazıntı yataqlarının geologiyası ixtisasını gələcək baxımından prestijli hesab etmək olar.

 

Universitetlər:

Bakı Dövlət Universiteti (BDU)